۴ دشمن بزرگ چرم!

۴ دشمن بزرگ چرم!

۱) آب از طریق شستشو و خیس شدن، نوشابه ها، آبمیوه و هر گونه رطوبت
۲) چربی و لکه های خوراکی، شیمیایی و صنعتی
۳) خراش از طریق سوزن، چاقو، تیغ و هرگونه اشیاء برنده تیز
۴) حرارت از طریق آتش و نور مستقیم خورشید

بدون شک موارد فوق رخ و زیبایی سطح چرم را از بین می برد.

قبلینوت بوک های چرم سواری و یک ادعا!